ALD-R 110

Jedinica za prijenos zraka ALD-R 110, V8Pa=10m3/h
Sadrži : filter,uređaj za smanjivanje buke