ALD-R 160

Jedinica za prijenos zraka ALD-R 160, V8Pa=30m3/h Sadrži : filter,uređaj za smanjivanje buke