Lunos e2

Predstavljamo Vam ventilacijski sustav sa zadržavanjem topline. Velikim računima došao je kraj zahvaljujući Lunos e2 proizvodu. Inovativnim rješenjem e2 omogućuje izmjenu zraka uz zadržavanje topline. Svježi zrak izvana više ne dolazi hladan već topao te ga zbog toga nije potrebno zagrijavati, čime se postižu znatne uštede u potrošnji energije.
 
Smatramo da je održivost važna
Termin “održive zgrade” trenutačno se koristi puno više nego ikada prije. Održiva zgrada, između ostalih, ima i značenje da je tehnologija koja se u toj zgradi implementira u skladu sa prirodom. Lunos je drugo ime za održivost. Svi proizvodi su isključivo rađeni od materijala koji čuvaju prirodu i prirodne resurse.
 

 
Tišina
Visoko efikasni motori sa zadnjim dostignućima u elektroničkoj tehnologiji u kombinaciji sa mehaničkom izmjenom, prerađeni i posebno balansirani ispušni sustavi gotovo su eliminirali bilo kakvu buku kod izmjene zraka.
 
Sa ukupno 17 dB (A)* u 1 razini i 19 dB (A)* u 2 razini ispušni sustavi su daleko ispod vrijednosti koje propisuje DIN norma 4109 tj. 30 dB za životne i spavaće prostorije.
 

U skladu sa okolišem
Sa specifičnom snagom ispuha od 0.09 W/m3/h e2 je jedan od najefikasnijih sustava po energetskoj učinkovitosti te na taj način aktivno pridonosi zaštiti prirode a u isto vrijeme Vam štedi novce zbog manjih računa za električnu energiju. e2 izdaleka zadovoljava zahtjeve norme DIN 1946-6 za uređaje klase E što je očiti dokaz o svjetskoj klasi samog uređaja.
 
Inovativan
e2 radi na principa regenerativne izmjene topline koja je razvijena skoro do perfekcije od strane LUNOS-a. Tzv. AcuVent spremišta nalaze se u sredini sustava za izmjenu zraka kod električnog motora sa osovinskim ispuhom. Nakon što se izmjene zraka okrene (npr. iz vanjskog okoliša u životne prostorije), uzrokuje se i promjena pozicije ispuha, toplina koja se je prenijela ne keramiku prilikom izlaska zraka iz prostorija ponovno se prenosi na zrak koji se uvlači u kuću.
 
Ovo se radi tako efikasno da se samo 10% topline gubi ventilacijom. Filteri za štetne čestice su isto veoma važni. Osobe koje imaju problema sa alergijama mogu “napuniti” pluća zrakom bez bojazni od polena i drugih štetnih čestica.
 

Zauzima malo prostora
e2 je najmanji ventilacijski uređaj za prostorije sa zadržavanjem topline koji je baziran na principu regenerativne izmjene topline. Uz pomoć najnovije tehnologije izradili smo kompaktni uređaj za izmjenu zraka koji isporučuje termičku učinkovitost od 85 – 90 %. Kombinacija sa visoko učinkovitim električnim motorima i inteligentnom kontrolom omogućili su da LUNOS razvije jedan od najekonomičnijih ventilatora na tržištu.
 
Kompatibilnost
Ukoliko je već instaliran LUNOS ventilacijski sustav, e2 se može postaviti kroz prolaze tipova ALD-R 160 ili ALD-R 160 L sa LUNOtherm. U novim zgradama LUNOS e2 se može kombinirati sa svim LUNOtherm elementima. U kombinaciji sa LUNOtherm fasadnim elementima ostaje samo mali razrez kod prozora, za razliku od ogromnih ventilacijskih sustava koji se inače postavljaju. Gotovo se ništa ne može vidjeti sa vanjske strane.
 
Univerzalno
Lunos e2 se može koristiti u novim ili renoviranim zgradama. E2 se postavlja u novim zgradama kod razreza a kod renovacije uz pomoć od 162 mm velikih širina. Zid mora biti samo 30 mm širok.