Ventilacija

Današnji domovi imaju jako kvalitetnu izolaciju, prozore i vrata. Zbog toga svjež zrak u životne prostorije ulazi jedino kada se otvore vrata ili prozor. Ventilacija nam je potrebna da iz životnih prostorija izbacimo neželjene mirise, vlagu od vode i ustajali zrak i zamijenimo to sa svježim zrakom. Ventilaciju moramo i kontrolirati tako da ju prema potrebi možemo uključiti ili isključiti. Na taj način možemo spriječiti gubitak topline koji se događa kada topao zrak u kući zamijenimo za svježi ali hladniji zrak izvana.
 
Loša ventilacija može biti uzrok akumulaciji raznih kontaminiranih supstanci koje mogu biti prijetnja vašem zdravlju. Još jedan nusprodukt ventilacije je i rast plijesni, naime ukoliko životne prostorije nemaju pravilnu ventilaciju tada dolazi do problema sa vlažnosti koji uzrokuje plijesan. Plijesan je ne samo opasna po zdravlje, već ukoliko se ne tretira može oštetiti velike dijelove Vaše građevine. Zbog toga razloga ventilacija je od esencijalne važnosti za Vaše životne prostorije.
 
Svaki sat bi trebali napraviti izmjenu zraka u prostoriji ukoliko se u njoj nalaze osobe. Međutim sam izračun varira od toga koliko je osoba prisutno u prostoriji te o tome koja je trenutačna kvaliteta zraka u prostoriji. Prije se je ventilacija postizala zbog načina izgradnje same kuće, međutim kako je vrijeme odmicalo tako je sve više postojala želja da se uštedi na energiji. Zbog toga su načini izrade kuća i stanova postajali sve sofisticiraniji te su omogućili da životne prostorije budu u potpunosti odvojene od vanjskog zraka. Zbog toga je potrebno da u svom životnom prostoru imamo umjetno ventilaciju ili koristimo neke od prirodnih ventilacija.
 
Prirodna ventilacija
Većini kuća i stanova je potrebna mehanička ventilacija koja opskrbljuje prostorije sa svježim zrakom. Takva ventilacija je dobar način da se riješe problemi sa vlagom u kući ili stanu.
 
Umjesto mehaničke ventilacije, možete koristiti i prirodnu ventilaciju koja je jedna od opcija za dovod svježeg zraka u životne prostorije. Međutim vrlo je važno da kod ventilacije Vaše kuće ili stana imate na umu energetsku učinkovitost da bi što više smanjili račune za energiju koja je potrebna da bi se zrak zagrijao.
 
Prirodna ventilacija se svodi na vrlo jednostavan princip – otvaranje vrata i prozora. Postoje još neki drugi mehanizmi, kao što je prirodna ventilacija sa pritiskom.
 
Prirodna ventilacija sa pritiskom
Prirodna ventilacija s pritiskom je takav način ventilacije kod kojeg se otvore prozori na suprotnim stranama kuće pa dolazi do propuha zbog toga jer se kreiraju zone sa visokim i niskim pritiskom. Na taj način postiže se veoma efektna ventilacija prostorija.
 
Prirodna ventilacija sa efektom dimnjaka
Ova vrsta ventilacije koristi isti efekt kao i dimnjaci tj. na prinicipu da se topli zrak diže kroz dimnjak dok hladni zrak ulazi u dimnjak. Dakle ventilacija funkcionira na način da se topli unutrašnji zrak diže iz životnog prostora i izlazi kroz krov van, a u podrumu ili nekoj drugo prostoriji na dnu objekta mora postojati ulaz kroz koji hladni zrak ulazi u kuću.