Vlaga u kući

Lijepo je živjeti u umjerenoj klima i uživati različite vremenske uvjete. Kiša nije uvijek ugodna, ali nam je potrebna da bi preživjeli i moramo je prihvatiti u našim svakodnevnim životima. Uvijek pokušavamo održati idealnu temperaturu u našim životnim prostorijama iako nam to otežavaju različiti vanjski uvjeti. Unutrašnji i vanjski uvjeti su veoma različiti i nije neobično povremeno vidjeti vlagu na zidovima, to je problem koji se mora odmah riješiti.
 
Vlaga se mora mjeriti u Vašim životnim prostorijama da bi se mogla kontrolirati količina energije koju troši ventilacija. Potrošnja energije u kuću će biti puno efikasnija kada ćete koristiti uređaj za mjerenje vlage. Nije uvijek lagano kontrolirati vlagu u kući, ali ima područja u kući koja bi trebali provjeri, a koja uvelike utječu na količinu vlage u kući.
 
Jedno od najgorih mjesta gdje se sakuplja vlaga je podrum. Podrum je hladno, vlažno mjesto u kojem se uobičajeno stvara plijesan i druge bakterije. To je također mjesto gdje se skuplja najviše vlage u cijeloj kući. Nažalost vlaga ne ostaje u podrumu, već se širi kroz podove po cijeloj kući. Dakle najvažnija prostorija od koje bi trebali početi kad je kontrola vlage u kući u pitanju je podrum.
 
Kada želite kontrolirati vlagu koja se nakuplja u Vašem domu nemojte zaboraviti na potkrovlje, jer se vlaga akumulira u potkrovlju isto kao što se akumulira u podrumu. Također jedan od velikih akumulatora vlage su i prozori.
 
Zbog toga jer ima nekoliko različitih načina na koji vlaga može ući u vaše životne prostorije, vlaga u zidovima može biti veoma teški problem za riješiti. Ima nekoliko različitih rješenja, ali prvo je potrebno pronaći uzrok. Najočitije mjesto za pronalazak vode koja dolazi u zidove zbog toga jer nisu završeni do kraja ili su nepravilno napravljeni, krovovi koji prokišnjavaju. Također treba provjeriti i okvire prozora i vrata da li se pravilno „zatvaraju“.
 
Sa vanjske strane kuće problemi sa vlagom se mogu primijetiti kao pukotine, različit preljev boja po zidu ili kao naslage kalcija.
 
Vlaga u kući može doći ih raznih izvora. Jedan od takvih izvora su i sami stanari. Znate li da je moguće dodati u zrak do 5 litara vode po danu samo od stanara koji žive u stanu? Ne samo da je vlaga prisutna u stanovima već se je vidi i na površinama, stropovima i zbog prirodnog procesa otpuštanja vlage prilikom kuhanja i tuširanja, vlaga unutar kuće je činjenica sa kojom moramo živjeti.
 
Vlaga u zidovima je sasvim normalna stvar do određene razine i trebali bi se naviknuti na tu činjenicu. Međutim ukoliko koristite neki od Euro-pilovih proizvoda za prozračivanje tada se ta vlaga možete smanjiti do kraja pa čak i potpuno ukloniti.